Dziś mamy bardzo dużo możliwości związanych z własnym rozwojem. Korzystamy z rozmaitych kursów i szkoleń. Wśród osób, do których taka oferta jest skierowana znajdziemy dziś również dzieci w wieku odpowiednim dla żłobka i przedszkola. W pewnym sensie ich rola oraz znaczenie w ostatnich latach znacząco wzrosła. W dużej mierze wyszło na dobre dla wszystkich dzieci. Nowe możliwości, które zostały tam wprowadzone przyczyniają się do wszechstronnego i bogatego rozwoju. Można to zauważyć zarówno w wiedzy i samodzielności, do których przygotowują na początku żłobki, później zaś są wzmacniane w przedszkolach. Wszystko dzięki temu, że żłobek Bambino w Warszawie oferuje nie tylko kontakt z innymi rówieśnikami i dostosowane do potrzeb grupy. W ten sposób wykwalifikowane opiekunki mogą poświęcić wystarczająco dużo uwagi oraz troski każdemu dziecku. Wpływa to bardzo pozytywnie na uczenie się samodzielności i nabywanie wiedzy. Ta ostatnia jest przekazywana między innymi za pomocą zabaw edukacyjnych, które rozwijają dziś zarówno umiejętności motoryczne, pamięć oraz uwagę a nawet zdolności językowe. Dzięki temu każdemu dziecku jest znacznie łatwiej w późniejszych etapach, kiedy przyjdzie do przekazywania typowej wiedzy i umiejętności. Kluczowe staje się jednocześnie bezpieczeństwo. Jest ono ważne gdyż każdy rodzic pragnie mieć pewność, że dziecku nic nie grozi. Dodatkowo warto zauważyć, że już od dawna niejakim standardem i dobrze rozumiana praktyką jest swoista domowa i ciepła atmosfera, która jest tworzona nie tylko w żłobkach. Czas dzieci spędzają wedle określonego planu. Tam oprócz czasu na posiłki i odpoczynek, znaleźć można czas poświęcony między innymi zajęciom: plastycznym, rytmice, muzycznym, jak również spotkaniami z gośćmi, które uzupełniają czas jak bardzo ciekawe wydarzenia. Równie dobrze wykorzystuje się czas okolicznych świąt i ciekawe rocznice. To częsta i oczekiwana norma również od przedszkoli. Tego rodzaju placówki cieszą się rosnącą popularnością i uznaniem, oferują bowiem wszystko to co jest od nich oczekiwane.